Tens fills amb Necessitats Educatives Especials (NEE)?

Tots presentem necessitats educatives, però alguns alumnes o persones presenten necessitats educatives especials. Les NEE no estan sempre relacionades amb una dificultat d’aprenentatge, també poden presentar-se perquè l’alumne capta i aprèn massa ràpid, per la qual cosa necessita estar avançant i aprenent més coses que els altres. Per a tots dos casos, han de realitzar-se adaptacions curriculars i cercar la metodologia o estratègia de treball adequada per poder satisfer aquelles necessitats educatives especials.

A DILO tenim una psicòloga especialitzada i mestra d’anglès que els pot orientar i ajudar a millorar el seu rendiment escolar.

Tens fills amb Necessitas Educatives Especials NEE ?

Contacta amb nosaltres

Compartir    Whatsapp compartir Facebook compartir Twitter compartir